چون این وبلاگ و تازه افتتاح کردم و هیچ دل نوشته ای نداشتم این شعرو می نویسم.

 

فرصت خوبیه شب، که بشینیم دعا کنیم

 

نیازا و نذرای نداده رو ادا کنیم

 

هرچی کردیم و نکردیم بنویسیمش یه جا

 

سه چهار روز دیگه، یه بار بهش نگا کنیم

 

چی بودیم، چی کردیم و فردا چه باید بکنیم

 

فکری ام برای جبران گذشته ها کنیم

 

بدی ها رو بسپریم دست فراموشی و بعد

 

مث یه قاضی خوب ، خوبیها رو جدا کنیم

 

 


نویسنده : مائده ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ تاریخ پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧